Aktualności

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką 2014 r

Wyniki dla poszczególnych Komisji Egzaminacyjnych:

Wyniki zostały również wywieszone w biurze ORA, Al. Ujazdowskie 49 oraz w EXTRANECIE

Do egzaminu wstępnego przystąpiło 1346 osób. Wynik pozytywny uzyskało 690 osób. Wynik negatywny- 656 osób. Zdawalność 51,3%

Osoby, które otrzymały wynik negatywny mogą złożyć wniosek o udostępnienie kopii karty odpowiedzi.

Po uzyskaniu informacji w Extranecie o możliwym terminie odbioru należy zgłosić się do Biura ORA osobiście lub z upoważnieniem w godzinach 10.00-16.00

Komunikat w sprawie nowych legitymacji dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA:

więcej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie 11-12 października 2014 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, które odbędzie się w dniach 11-12 października 2014 r. o godz. 9.00 w Hotelu Gromada w Warszawie ul. 17 Stycznia 32

W załączeniu przekazuję zawiadomienie oraz uchwałę ORA z dnia 10 września 2014 r.

więcej

Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie zgodności z Konstytucją RP rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Sprawie nadano sygnaturę SK 25/14

Autor skargi,  adwokat dr Łukasz Supera, członek Izby Warszawskiej  wskazuje, że stanowiący podstawę do wydania rozporządzenia w odniesieniu do spraw z urzędu artykuł 29 prawa o adwokaturze został wadliwe skonstruowany i nie spełnia minimalnych wymogów konstytucyjnych co do szczegółowości treściowej.

W artykule 29 prawa o adwokaturze nie zawarto niezbędnych wytycznych dla Ministra Sprawiedliwości co do sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia adwokatów za pomoc prawną udzieloną z urzędu. W efekcie w tej części rozporządzeniu brakuje podstawy prawnej.  Jest ono zawieszone w jurydycznej próżni a stawki za pomoc prawną z urzędu zostały określone przez Ministra Sprawiedliwości w sposób całkowicie arbitralny.

Kwestia ta będzie rozstrzygana przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 25/14. Obecnie TK zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie do Ministra sprawiedliwości, Sejmu RP, Prokuratury oraz RPO.

Poniżej w załączeniu kopia skargi oraz link do teczki sprawy na stronie TK.

Kopia skargi

http://trybunal.gov.pl/s/sk-2514/"