Aktualności

Komunikat prasowy rzecznika prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w związku z zatrzymaniem prawnika Stanisława Sz.

Szanowni Państwo

W związku z zatrzymaniami osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji, w szczególności zaś prawnika Stanisława Sz. informuję, iż Stanisław Sz. nie był i nie jest wpisany na listę adwokatów. Z ubolewaniem zauważam, że w przestrzeni medialnej wielokrotnie podawano błędnie jakoby podejrzany miał być adwokatem.

Lista adwokatów jest jawna. To, czy dana osoba jest adwokatem, bez jakichkolwiek problemów można sprawdzić korzystając z oficjalnej wyszukiwarki znajdującej się na stronie http://www.rejestradwokatow.pl/.

Niezwykle istotne dla Adwokatury jest rzetelne informowanie opinii publicznej

Z poważaniem

adw. Michał Fertak

Rzecznik Prasowy

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Komunikat w sprawie nowych legitymacji dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA:

więcej

Ekonomiczne podejście do przestępczości- KDZ

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W imieniu adwokata Zbigniewa Banaszczyka, Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie uprzejmie informuję, że w dniu:

-  21 października 2014 r. (wtorek) odbędzie się wykład dr Jacka Czabańskiego: „Ekonomiczne podejście do przestępczości”Uwaga: Wykład odbędzie się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania z siedzibą w Warszawie przy ul. Pawiej 55, sala nr 67, (tuż obok recepcji), w godzinach 18.00-20.00.
Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą legitymacji adwokackich.


Z poważaniem,
Anna Kleiber
ORA w Warszawie

List Dziekana po Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Izby

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Data 11.10.2014 r. już przeszła do historii. Był to historyczny dzień dla całej Polski (wszakże wygraliśmy z Niemcami 2:0!) jak również dla Adwokatury Warszawskiej i – mam nadzieję – Adwokatury Polskiej. Wbrew donośnym głosom krytyki, niezależnie od burzy medialnej, jaka przetoczyła się przez ogólnopolskie gazety, byliśmy w stanie się spotkać, rozmawiać ze sobą i sprawnie obradować. Zamiast pogłębienia kryzysu, wyszliśmy ze Zgromadzenia mocniejsi.

Przed nami teraz bardzo dużo ciężkiej pracy. Efekt tej pracy i wnioski płynące z tez wskazanych w uchwale programowej będziecie poznawać Państwo na bieżąco, zaś podsumowanie nastąpi na następnym, tym razem Zwyczajnym Zgromadzeniu Izby. Już teraz jednak zapraszam wszystkich do wspólnej pracy nad realizacją zadań określonych w uchwale programowej.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w Zgromadzeniu, zabierali głos, przedstawiali projekty uchwał. Dziękuję Przewodniczącemu Zgromadzenia, mec. Bartoszowi Krużewskiemu i wszystkim członkom jego Prezydium za sprawne i rzeczowe poprowadzenie obrad. Wszyscy powinniśmy podziękować też mec. Michałowi Szpakowskiemu za propozycję i wolę kompromisu prowadzącego do wspólnej uchwały programowej. Dziękuję komisjom Zgromadzenia, w tym w szczególności Komisji Wnioskowej i Komisji Finansowej, które analizowały i opracowywały ostateczny kształt uchwały budżetowej jak również uchwały programowej. Dziękuję też mec. Annie Czepkowswkiej-Rutkowskiej, Aleksandrowi Krysztofowiczowi oraz Tomaszowi Korczyńskiemu za sprawne zorganizowanie Zgromadzenia, w tym w szczególności nowatorskie przeprowadzenie głosowania drogą elektroniczną. Mam wrażenie, że prędzej czy później z tego rozwiązania będzie korzystać cała Adwokatura Polska. Dziękuję też wszystkim członkom Okręgowej Rady Adwokackiej – Zgromadzenie potwierdziło, że możemy razem pracować i podejmować trudne, ale słuszne decyzje. W końcu dziękuję aplikantom, którzy przybyli na Zgromadzenie i pomagali w głosowaniu za pośrednictwem tabletów. Bez Was nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić tego Zgromadzenia.

Dziękując tylu osobom, pozwolę sobie na jedną krótką refleksję. Proszę Państwa, większość osób odpowiedzialnych za ten sukces to przedstawiciele młodego pokolenia. Nowej Adwokatury. Dzięki nim patrzę w przyszłość z większym optymizmem, niż dotychczas. Myślę, że kres tzw. „starej adwokatury” nie oznacza końca Adwokatury, a jedynie początek nowej jakości, odpowiadającej potrzebom coraz liczniejszego środowiska.   

Informuję, że protokół ze Zgromadzenia wraz z przyjętymi uchwałami zostanie niezwłocznie po sporządzeniu umieszczony w Extranecie.

Z poważaniem

Adw. Paweł Rybiński

Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie