Aktualności

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Wykaz kandydatów do wpisu na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie

Wykaz nr 36/15

Wykaz nr 37/15

 

Wyniki egzaminu wstepnego na aplikację adwokacką 2015 r.

Wyniki dla poszczególnych Komisji Egzaminacyjnych:

Wyniki zostały również wywieszone w biurze ORA, Al. Ujazdowskie 49 oraz w EXTRANECIE

Do egzaminu wstępnego przystąpiło 1094 osób. Wynik pozytywny uzyskało 387 osób. Wynik negatywny- 656 osób. Zdawalność 35,4%

Osoby, które otrzymały wynik negatywny mogą złożyć wniosek o udostępnienie kopii karty odpowiedzi.
Po uzyskaniu informacji w Extranecie o możliwym terminie odbioru należy zgłosić się do Biura ORA osobiście lub z upoważnieniem w godzinach 10.00-16.00

Informujemy osoby, które zdały egzamin na aplikację adwokacką, że wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego. Szczegółowe informacje TUTAJ

Komunikat w sprawie nowych legitymacji dla adwokatów i prawników zagranicznych z UE

Listy adwokatów, których legitymacje wpłynęły do biura ORA:

więcej

Zbiórka pieniędzy na renowację nagrobka dziennikarza i adwokata Aleksandra Vogla na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie adw. Paweł Rybiński i Prezes Press Club Polska Jarosław Włodarczyk zachęca wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich Izby do włączenia się w zbiórkę pieniężną na renowację nagrobka dziennikarza i adwokata Aleksandra Vogla na Cmentarzu Łyczakowskim. Zbiórka organizowana jest przez Press Club Polska.

więcej

Konferencja: “Adwokatura wobec zmian w prawie karnym”, sala Kolumnowa Sejmu RP, 18 września 2015 roku

Już ponad 200 uczestników z całej Polski zgłosiło swój udział w organizowanej przez Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie ogólnopolskiej konferencji - “Adwokatura wobec zmian w prawie karnym”, która odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w dniu 18 września 2015 roku.

więcej